Søholmhus

Skitseforslag til Søhøjlandet Sjællands nye mødested

Søholmhus er et klyngeprojekt der udspringer af Jystrup-Valsølilles ambitiøse helhedsplan.

Helhedsplanens vision er at højne facilitetsniveauet for borgerne i det område der i dag benævnes Landsbyklyngen Søhøjlandet Sjælland, med udgangspunkt i en tiltrængt opdatering af faciliteterne på og omkring Søholmskolen, Søhesten, Aktivitetshuset, Søholmhus og Børnenes hus i Jystrup.

Ultimo 2015 stod det klart for projektgruppen at helhedsplanens vision krævede et mere organiseret fællesskab, end det der eksisterede mellem sognene på daværende tidspunkt. I samråd med LOA og Landsbyforeningen for Jystrup & omegn, tog gruppen derfor initiativ til at indlede et klyngesamarbejde mellem de fire sognene, i den nordlige del af Ringsted kommune.

Det viste sig at klyngetanken allerede havde spiret i de tre andre sogne og grundlaget for det formelle klyngesamarbejde blev formuleret ved indtrædelse i det landsdækkende projekt landsbyklynger.dk under navnet Landsbyklyngen Søhøjlandet Sjælland i 2017.

Igennem klyngesamarbejdet er projektet blevet beriget med ekstra data om klyngens sammensætning, adfærd, facilitetsbehov, etc. og projektet understøttes i dag af en lang række veldokumenterede fakta.

Jystrup-Valsølilles centrale placering i Landsbyklyngen Søhøjlandet Sjælland, gør området interessant i forhold til den nødvendige forandring og udvidelse af faciliteter, som klyngen står overfor. Borgere fra hele kommunen benytter allerede områdets faciliteter i det omfang, der er kapacitet til det, men faciliteterne er ikke opdateret siden 1980 – så behovet for opdatering er kritisk.