Ansøg om støtte til dit barns fritidsaktivitet

Puljen er til børn i alderen op til 15 år og kan søges, hvis du bor i Ringsted Kommune. Du kan søge så længe, som der er penge i puljen, så det foregår efter først-til-mølle-princippet. Pjece Pulje til børns fritidsaktiviteter

Kan du få støtte?

Du kan søge om støtte til dit barn, hvis din familie opfylder ét eller flere af de følgende kriterier:

  • Familier, hvor én eller begge forældre er på en midlertidig offentlig forsørgelse i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse
  • Familier, hvor kun én forælder har en indtægt, som er i form af ressourceforløb, førtidspension eller ledighedsydelse uden biindtægt.

Du kan både søge til børn, der gerne vil starte på en fritidsaktivitet, og til børn, der allerede har en fritidsaktivitet.

Regler for at få støtte

  • Din families samlede indtægt må ikke overstige ydelsen for de nævnte ydelser.
  • Støtten kan gives til deltagelse i fritidsaktiviteter som f.eks. spejder, alle former for sport og idræt, musikskole, ungdomsskole, m.v.
  • Støtten kan dække udgifter til betaling af kontingent, stævnedeltagelse, sportstøj og andet udstyr til aktiviteten.
  • Støtten udbetales til din NemKonto når du har afleveret regning eller kvittering for udgiften til din sagsbehandler.
  • Bevillingen følger et kalenderår, du kan derfor ikke søge for udgifter fra tidligere år, men kun i indeværende år.

Pjece Pulje til børns fritidsaktiviteter

skeespejderne

Hvad er spejder

Spejder ved Skeespejderne byder på masser af sjov og nye venner. Gennem udfordringer, friluftsliv og sunde fællesskaber er vi med til at udvikle robuste børn og unge. Et år ved Skeespejderne er et år fuld af nye venner og gode oplevelser. Så kom og vær med til at ”rejse ud i verden” uden at forlade spejderhytten, passe vores honningbier, cykle på mountainbikes i skoven, fange smådyr i søen og mange andre aktiviteter sammen med de nye spejdervenner. Hvert år tager alle spejderne på sommerlejr og på en weekend i løbet af vinteren. Derudover deltager vi også i andre aktiviteter sammen med spejdere fra andre korps i løbet af året.

 

Vi har de tre værdier ansvar, respekt og mod i fokus, når vi har spejderaktiviteter, da vi mener, at de kan være med til at give børn og unge styrke til at gøre en forskel.

 

Hvem er vi og hvem kan være med

Alle børn fra og med de er startet i 0. kl. er velkomne til at være spejdere ved Skeespejderne. Vi har lige nu spejdere i alderen 6-16 år. Skeespejderne er en del af Danske Baptisters Spejderkorps, og vi kan kendes på vores blå uniformer og turkise tørklæde.

 

Hvornår og hvor holder vi spejdermøder

Vi har spejdermøde hver onsdag kl. 18.30-20.00 på Skeevej 44, 4370 St. Merløse (mellem Allindelille Friskole og Skee).

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om Skeespejderne, så tjek vores Facebookside ud https://www.facebook.com/skeespejderne/?hc_ref=ARTQWIW6CzCXAf3gT5G0m6rfJFKylf_bO633xJMtVb4-XLgu1LrFl-gJNmM–1HGo2w&fref=nf her kan du se en masse billeder af vores glade spejdere, ellers kontakt kredsfører Tenna Arpe på skee@dbs.dk.

 

Hvad koster det

Det koster 100 kr. at blive indmeldt hos Skeespejderne.

Indmeldingsgebyret bliver modregnet i første halvårlige kontingentopkrævning.

 

Kontingentet koster 400 kr. pr. halvår (2018). Opkrævningen sker som udgangspunkt i marts (for foråret) til betaling 1. april og i september (for efteråret) til betaling 1. oktober.

 

 

Mangler du financering af et kulturprojekt?

Gruppebillede af Vigersted dilettant

Revy-holdet bag Vigersted IF dilettant er her samlet.

Landområdernes Kulturpulje 2018 + 2019 har ansøgningsfrist den 15. oktober, så ligger du inde med en kulturel
begivenhed, kulturelt arrangement mv. så læs evt. vedhæftede ansøgningsskema og retningslinjer for
tildeling af puljemidler.
Har du evt. spørgsmål så kan du kontakte Marianne Marott Olsen hos Ringsted Kommune.
God fornøjelse – hilsen Styregruppen for Søhøjlandet

Fælles hjemmesideworkshop i Søhøjlandet 17. september kl. 18.30

Seks mødedeltagere samlet privat

Kommunikationsgruppen er samlet til møde privat Med Thomas fra Infoland (nr. to fra venstre). Kommunikationsgruppen består af Lene Lundgren, Ulrick Hjort Hansen, Kurt K. Andersen, Peter Hansen og Thomas Lausten

Alle foreninger, skoler, børneinstitutioner, erhvervsdrivende, menighedsråd mv i Søhøjlandet inviteres hermed til en fælles hjemmesideworkshop, hvor vi sammen skal have denne hjemmeside op at stå.

Landsbyklyngen Søhøjlandet – firkløveren på Sjælland, der dækker de fire sogne Jystrup, Haraldsted, Kværkeby og Vigersted er ved at oprette en fælles hjemmeside, der skal være et digitalt samlingspunkt med oversigt og kalender for ALLE aktiviteter i området.

Derfor tilbydes alle interessenter, at blive forfattere på hjemmesiden for at få så mange korrekte og kontinuerligt opdaterede informationer som muligt.

Det betyder, at f.eks Vigersted Idrætsforening stiller med en person, der vil være ansvarlig for at links, tekst og billeder på Søhøjlandets hjemmeside, som omhandler VIF, er korrekte og begivenheder bliver skrevet ind i den fælles kalender. Det kræver ikke mange digitale færdigheder at lære at opdatere hjemmesiden, og alle får deres eget brugernavn og adgangskode.

ALLE, der således er interesserede i at lære, hvordan man lægger indlæg op og retter i dem igen, inviteres derfor til workshop med Infoland på Vigersted Skole mandag d. 17. september kl. 18.30.

  • Man kan med fordel have en kort tekst (evt. med billede) med på dagen samt egen PC.

Vi vil meget gerne have en tilbagemelding til lene74lundgren@gmail inden d. 1. september på hvem, der kommer, samt hvilke(n) forening mv, som vedkommende repræsenterer, så vi kan være sikre på at få alle interesserede med.

Invitation til opstartsmøde

Landsbyklynge Ringsted Nord – vi vil høre jeres drømme og idéer.

Søndag den 21. januar 2018 skal idéen om Landsbyklynge Ringsted Nord stå sin prøve. Du inviteres til stormøde på Vigersted Skole mellem kl. 15 og 18 – med efterfølgende spisning i Vigersted Forsamlingshus kl. 18.

Tag børnene med. Der kommer to dygtige instruktører fra Gerlev Legepark, som arrangerer sjove lege og bevægelse med børnene i gymnastiksalen, imens mødet står på.

Læs resten